Bratul Sfantu Gheorghe

Brațul Sf.Gheorghe

Are un curs sinuos desfășurat pe 112 km, înaintând spre sud-est. Sfântul Gheorghe este cel mai vechi braț, care transporta 22% din volum de apă și aluviuni. Cea mai mare adâncime pe acest braț este de 26 m. Și acest braț a suferit transformări prin tăierea unui număr de șase meandre, lungimea să scurtandu-se la 70 de km navigabili. La vărsare formează o acumulare de nisip sub formă unor insule, Sacalinul Mic și Sacalinul Mare. Din brațul Sfântul Gheorghe se desprind spre sud canalele Dranov și Dunavat, prin care se realizează legătură cu laguna Razim. Localități de-a lungul brațului: Nufaru, Mahmudia, Uzlina, Sf. Gheorghe.

Este primul braț format de fluviul Dunărea, foarte frumos în zonele în care nu a fost scurtat, cu arbori bătrâni de-a lungul canalului, numeroase insulate bogate în păsări cuibaritoare,ape domoale .

De-a lungul brațului se află câteva sate pe lângă care se trece în cadrul excursiei, prima localitate întâlnită, după plecarea din Tulcea, fiind Nufaru.
Localitatea se află situată în partea de nord-est a județului Tulcea, la o distanță de 12 km de reședința de județ, pe malul drept al brațului Sfântul Gheorghe.
Satele componente ale comunei sunt : Nufaru, Malcoci, Victoria și Ilganii de Jos.

De la începutul sec. XX, au fost semnalate în această localitate existența unor ziduri de incinta și un bogat material arheologic. Argumentele arheologice aduse de muzeografi, arheologi și specialiști de la Institutul Arheologic „Vasile Pârvan'”, Muzeul Militar Național, Muzeul Național de Istorie al României din București și Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, cu prilejul săpăturilor arheologice care se desfășoară sub formă unor sondaje practicate în puținele zone libere de construcții, din intravilanul localității Nufaru, arată că așezarea există încă din epoca elenistică.

Următoarea localitate pe traseul acestui braț este Mahmudia. Fosta capitală a Dobrogei (teritoriul dintre Dunăre și Marea Neagră), în timpul ocupației otomane, satul ni se prezintă întins pe câteva coline, cu case frumoase, străzi largi, hoteluri și pensiuni nou construite de-a lungul apei.
Localitatea Mahmudia este situată pe malul drept al brațului Sf. Gheorghe. Vatra localității este despărțită de drumul județean 222C delimitând zona de vest care se află la poalele dealurilor Bestepe. Comună Mahmudia este delimitată de următoarele teritorii:

– la nord, teritoriul administrativ al comunei Maliuc
– la est și sud, teritoriul administrativ al comunei Murighiol
– la vest, teritoriile administrative ale comunelor Bestepe și Valea Nucarilor

La est de drumul comunal, zona este întinsă în platforma până la lunca Dunării față de care se termină cu rape pe tot centrul estic al vetrei. Populația comunei Mahmudia totalizează 2968 locuitori dintre care 1567 femei și 1401 bărbați. Din punct de vedere etnic în localitatea Mahmudia locuiesc 2382 români, 510 ruși lipoveni, 36 ucraineni, 28 turci și 2 bulgari. Lungimea străzilor din intravilanul localității Mahmudia este de 18.6 km din care 2 km asfaltati, restul drumurilor fiind pietruite.

Ultimul popas de-a lungul fluviului este localitatea Sfântu Gheorghe.
Se întinde pe partea stânga a pe celui mai vechi braț al Dunării – Sfântu-Gheorghe, în apropierea gurii de vărsare a Dunării în Marea Neagră, pe o suprafață administrativă de 60575.87 ha, comună este alcătuită din aproximativ 358 gospodării în care trăiesc aproximativ 971 oameni ce și-au păstrat tradițiile și limba ucraineană. Actual, suprafață intravilana este de 75.98 ha iar planurile de extindere sunt pentru o suprafață de 123,32 ha.

Accesul în localitate este posibil doar naval. (Latitudine: 44.88,Longitudine: 29.66)

Aflată în extremitatea estică a Deltei Dunării, localitatea SFÂNTU-GHEORGHE este situată în partea de est a județului Tulcea la 120 Km de Tulcea pe brațul Sfântu-Gheorghe și la 35 Km de orașul Sulina. Comună este delimitată la nord de comună Crișan și orașul Sulina, la est și sud de Marea Neagră, iar la vest de comună Murighiol.

Climă este continentală cu veri călduroase, ierni geroase cu vânturi puternice, temperatura medie anuală de 11°C, iar cantitatea medie de precipitații este de 440l/mp anual. Umezeală aerului înregistrează cele mai mari valori de pe teritoriul României: variază între cca. 85% iarnă și cca. 70% vara. Stratul de zăpadă este subțire și se menține perioade scurte de timp, în iernile aspre. Vânturile dominante bat din sectorul nordic (Crivățul).

WhatsApp Logo