Bratul Chilia

Brațul Chilia

Chilia este un braț nordic din Delta Dunării și are o lungime de 111 km. Prin brațul Chilia curge 60% din debitul de apă al fluviului Dunărea, fiind navigabil pentru vasele mici.

Brațul Chilia formează granița României cu Ucraina în mod direct pe o porțiune de 85.8 km. Pe unele porțiuni, frontieră româno-ucraineană trece la sud de brațul principal, astfel încât această urmează cursul următoarelor brațe secundare: Tătaru (13.6 km), Stambulul Vechi (15.3 km) și Musura (9.5 km).

Brațul acesta începe de la Cetatea Chiliei, punctul în care Dunărea se desparte în 2 brațe: Chilia și Tulcea. Plecând din Tulcea pe acest braț drumul până la Periprava, punctul terminus al rutei, durează 7 ore. De-a lungul drumului, lung de 103 km, satele sunt înșirate pe mari întinderi unele abia văzându-se din cauza perdelei dese de sălcii sau din mijlocul plantațiilor de pomi fructiferi (în special gutui).

Lățimea brațului variază între 300-700 m, uneori depășind această limita. Așezările pe lângă care se trece prezintă fiecare o caracteristică ce merită a fi subliniată.

Brațele Chilia și Sfântu Gheorghe sunt marcate în kilometri, iar canalul Sulina până la Brăila, pe care se desfășoară navigația internațională, se măsoară în mile marine englezești, 1mila = 1.852m. Milă sau kilometrul „0” este acel punct unde brațul fluvial se varsă în mare. Astfel, Sulina se află la milă „0” iar Tulcea între milele 38-39. Brațul Chilia are cel mai mare debit de apă – circa două treimi din apă Dunării se varsă prin acest braț în mare, ceea ce îl face și destul de adânc. Cu toate acestea, navele de croazieră navighează puțîn pe acest braț. Nava de pasageri clasică, parcurge ruta în cca. 6 ore ± 30 minute (câștigând jumătate de ora la cursa în direcția apei). Cauza diferențelor constă în efectul de înlesnire sau impiedicare datorat curentului apei, viteză curentului, tipul navei, direcția favorabilă sau nefavorabilă a vântului, numărul pasagerilor de la bord, cantitatea mărfurilor transportate, etc.

Ceatalul Chilia (desprinderea de brațul Tulcea), se află la 10 km de Tulcea, în apropiere de satul Pătlăgeanca. De aici devine apă de frontieră, malul sau stâng spălând teritoriul Ucrainei.

Trecem pe lângă localitățile Salceni, Ceatalchioi, Plauru, Pardina – această localitate are mii de hectare indiguite și asanate pentru a fi redate culturilor agricole. Dacă această localitate nu a devenit încă prosperă este doar o enigmă a economiei de tranziție. Urmează un sătuc modest, Tatanir, iar apoi ajungem la străvechiul port Chilia Veche. La prima vedere nimic nu dezvăluie că localitatea cu 2.870 de locuitori (după recensământul din 1992), este o veche așezare, cu o istorie frământată.

În baza unor surse istorice, numele de Chilia – în formă Achillea, vine de la numele lui Achile, eroul războiului troian, cel care, după ce a fost lovit de săgeata pornită din arcul frumosului Paris, a fost adus de mama să, zeiță marii Thetis, pe insula Leuce, unde a trăit și după moarte (la urmă urmei, fiul unei zeițe a marii nu poate să moară oricum), împreună cu soția, Elena din Egipt, și i s-a înălțat aici și un sanctuar. Leuce este, poate, insula șerpilor din Marea Neagră, aflată la cca. 40 km spre est de Sulina.

Nava parcurge încă 20 km în microdeltă tot mai ramificată a brațului Chilia, apoi ajunge la capătul traseului, la Periprava. Acesta este un mic sat cu 320 locuitori.

Între Chilia și Periprava ornitofaună acvatică este foarte bogată, aici fiind una din cele mai mari zone de cuibărit a gastelor din toată delta. Întâlnim uneori concentrări masive de cormorani mici, soimuleti de seară sau berze negre.

Ostroavele Babina și Cernovca, aflându-se chiar pe frontieră, au fost indiguite, cu scopul de a fi transformate în orezarii. După înființarea rezervației, aceste două ostroave au fost primele zone renaturate, unde se încearcă refacerea (reconstrucție ecologică) cât mai fidelă a peisajului, florei și faunei distruse prin metodele drastice de transformare din trecut.

Periprava se află în partea de nord a grindului Letea, de unde s-ar putea colindă prin tot acest ținut minunat. Într-un viitor articol vom vedea cum putem vizită grindul Letea, dintr-o ruta mai accesibilă, aceea dinspre Sulina.

Chilia Veche este un sat în partea de nord a județului Tulcea, în Delta Dunării, pe malul drept al Brațului Chilia, pe „insula continentală”, numită și Câmpul Chiliei. Aparține de comună

Este cea mai populată așezare rurală din deltă, cu peste 3000 de locuitori; situată în fața celebrei Cetăți Chilia (construită în 1479) care a aparținut lui Ștefan cel Mare. Chilia Veche este într-adevăr foarte veche: Achillea în antichitatea greacă, urmele se pot vedea și azi. Turcii au numit–o Eskil-Kale.

Stema comunei Chilia Veche se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în diagonală de o bandă de argint. În cartierul I, în câmp roșu, se află un turn de biserică, de aur, având acoperișul în formă de bulb de ceapă și surmontat de o cruce. Turnul are o fereastră arcuită de culoare neagră. În cartierul ÎI, pe fond albastru, se află trei tulpini cu papură și doi nuferi de aur ieșind din valuri. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Turnul reprezintă principalul monument de arhitectură al comunei Chilia Veche, iar biserica cu hramul „Sfinții Voievozi”, care datează din secolul XIX-lea și constituie un reper al comunei Chilia Veche, este alcătuită din turnuri înalte de 45 m. Nuferii și papură simbolizează Rezervația Biosferei Delta Dunării, iar valurile semnifică fluviul Dunărea. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Periprava

Periprava este o localitate în județul Tulcea, Dobrogea, România. În Evul Mediu, în rază Peripravei se găseau portul și cetatea genoveză Licostomo (din grecească: Λυϰοστόμα-Licostoma, Gură Lupilor). În perioada comunistă, tot în rază Peripravei se găsea un lagăr de muncă silnică cu regim sever, ale cărui ruine se mai văd încă. Satul, situat pe Brațul Chilia în fața Vâlcovului, aparține comunei Rosetti și dispune de un debarcader. Este populat în majoritate de lipoveni.

WhatsApp Logo